Факултет информационих технологија
Алфа БК Универзитет
Мирослава Михајлов Царевић
 • вебсајтови
  факултета

Мирослава Михајлов Царевић

Miroslava Mihajlov Carevic

АСИСТЕНТ

Кабинет: 311
Консултације: среда 12:00-13:30

имејл: miroslava.carevic.mihajlov@alfa.edu.rs

БИОГРАФИЈА

   Мирослава Михајлов Царевић је дипломирала на Математичкиом факултету у Београду, 1983. године, на смеру за математику, информатику и рачунарство. Стручни испит за професора математике положила је 1986. године. На Математичком факултету у Београду уписала је специјалистичке студије школске 1999/2000. године на наставном смеру а завршила 2001. године са просеком 9,00 и одбранила специјалистички рад под називом „Еуклид и природни бројеви“. Магистарске студије на истом факултету и наставном смеру завршила је 2007. године са просечном оценом 9,17 и одбранила магистарску тезу „Број код античких Грка“ стекавши академско звање магистра наставе математике.

Радила је у „Четвртој гимназији“ у Београду од  школске 1983/84 до 2007. године, затим као сарадник у настави на Вишој пословној школи у Београду. Од  2010.  до 2014. године  била је на месту директора основне школе „Стеван Сремац“ у Борчи. Затим ради као сарадник у настави на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду. Од 2016. године до сада ради као асистент за математику и статистику на Алфа БК Универзитету. 

Чланство у удружењима, организационим и уређивачким одборима и стручним комисијама

Члан је Комисије за давање стручног мишљења и оцењивање квалитета рукописа уџбеника, збирки задатака и додатних наставих средстава при Заводу за унапређивање образовања и васпитања.

Рецензирала је уџбенике и збирке задатака из математике за пети, шести, седми и осми разред основне школе.

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

 Научни радови

 1.  S. Panić, M. Petrović, M. Mihajlov Carević: Initial improvement of the hybrid accelerated gradient  descent process, Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2018,   https://doi.org/10.1017/S0004972718000552, Published online: 01 August 2018, DOI: 10.1007/s11075-017-0460-4
 2. M. Mihajlov Carević, L. Kopanja, N. Denić: Integracija savremenih tehnologija u nastavnoj praksi na primeru upoznavanja učenika sa osnovnim statističkim pojmovima, Third international conference ERAZ 2017, Beograd, ISBN 978-86-80194-07-3, 2017, str. 551-560, 2017.
 3. M. Mihajlov Carević, N. Denić: GeoGebra to help in the understanding and memorizing mathematical formulas, Deseta međunarodna konferencija „Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja-SED 2017“, Užice, ISBN 978-86-83573-90-5, str. 2-13 do 2-19, 2017. 
 4. M.Mihajlov Carević, L. Kopanja, N. Denić: GeoGebra as a tool for understanding and

 learning of mathematical quantities in Cartesian Cartesian coordinate system, The first international conference on education MICE 2017, ”Promjena stvarnosti kroz obrazovanje”, Mostar, prihvaćen za objavljivanje.

 1. M. Mihajlov Carević, L. Kopanja, N. Denić: Figurativni brojevi kao sredstvo za prezentaciju paradigmi i razvijanje konstruktivnog mišljenja, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Čačak, Zbornik radova ITOP17, ISBN 978-86-7776-211-7, str. 217-224, 2017.

      Стручни радови                        

 1. M. Мihajlov: Pitagorejska mistika čistih brojeva, Beograd, Tangenta, ISSN 0354-656 X, str. 1-8, 2007.
 2. M. Мihajlov: Pitagora sa Samosa – istorijska ili mitska ličnost, Novi Sad, Pedagoška stvarnost, UDK 37, ISSN 0553-4569, str. 79-90, 2008.
 3. M. Мihajlov: Pitagorejska teorija proporcija, Beograd, Tangenta, ISSN 0354-656 X, str. 1-4, 2008.
 4. M. Мihajlov: Nejednačine oblika а:x>b i а:x<b u šestom razredu osnovne škole, Beograd, Matematiskop, ISSN 1450-6904, str. 28-31, 2009.

 

 

      Књиге

 1. М. Mihajlov: Deset veličanstvenih u svetu matematike, Beograd, Naša priča plus, ISBN 978-86-87601-12-3, 2012.