Факултет информационих технологија
Алфа БК Универзитет
Докторске студије
 • вебсајтови
  факултета

Докторске студије

Прва година 

 1. Методологија научно-истраживачког рада - 10
 2. Напредни информациони системи - 10
 3. Теорија преноса података - 10
 4. Изборни предмет 1. - 10
 5. Изборни предмет 2. - 10
 6. Изборни предмет 3. - 10

Укупно: 60

Друга година

 1. Изборни премет 4. - 10
 2. Изборни премет 5. - 10
 3. Изборни премет 6. - 10
 4. Студијско истраживачки рад на изради
  Приступног рада за докторску дисертацију
 5. Израда и одбрана Приступног рада
  за докторску дисертацију - 30

Укупно: 60

 

Трећа година 

 1. Докторска дисертација
  (студијско истраживачки рад)
 2. Докторска дисертација
  (израда и одбрана докторске дисертације) 60

Укупно: 60

Изборни предмети

 • Напредне бежичне рачунарске мреже - 10
 • Моделирање интелигентних бежичних мрежа - 10
 • Безбедност  рачунарских система - 10
 • Принципи дизајнирања интерактивних мултимедијалних система - 10
 • Архитектуре отворених дистрибуираних система - 10
 • Моделирање и објектно орјентисан дизајн са УМЛ - 10
 • Моделирање пословних процеса - 10
 • Заштитно кодовање - 10
 • Сателитски комуникациони системи - 10
 • Дигитална обрада сигнала - 10
 • Дигитална обрада слике - 10
 • Алгоритми мрежног програмирања 10
 • Стохастичка симулација у рачунарским применама - 10
 • Теорија телекомуникационог саобраћаја - 10
 • Модерни радио комуникациони системи - 10
 • Обрада мултимедијалних сигнала - 10
 • Управљачки информациони системи - 10
 • Софтверска подршка у техничко-технолошким наукама - 10
 • Менаџмент квалитетом и информациони системи - 10
 • Теорија информација и изворно кодовање - 10
 • Дигиталне комуникације у каналу са федингом - 10