Факултет информационих технологија
Алфа БК Универзитет
Мастер студије
 • вебсајтови
  факултета

Мастер студије

 

Назив предмета - ЕСПБ

 1. Алати и методе софтверског инжињерства - 7
 2. Методе истраживања 7
 3. Управљање развојем информационих система -  7
 4. Студијски истраживачки рад - 6
 5. Стручна пракса - 3
 6. Изборни предмет 1. - 8
 7. Изборни предмет 2. - 8

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Моделовање и оптимизација пословних процеса - 8
 • Управљање знањем - 8

Изборни предмет 2.

 • Логистичко програмирање - 8
 • Технолошки информациони системи - 8