Факултет информационих технологија
Алфа БК Универзитет
Основне студије
 • вебсајтови
  факултета

Основне студије

Назив предмета - ЕСПБ

Прва година 

 1. Енглески језик 1 - 6
 2. Математика 1 - 8
 3. Основи информационих технологија - 7
 4. Социологија  - 8
 5. Вероватноћа и статистика - 8
 6. Основе информационих система - 8
 7. Основи програмирања - 8
 8. Оперативни системи - 7

Укупно: 60

Друга година 

 1. Алгоритми и структуре података - 8
 2. Енглески језик 2 - 7
 3. Комуникациони системи - 7
 4. Рачунарске мреже и телекомуникације - 7
 5. Математика 2 - 8
 6. Програмирање 1 - 7
 7. Изборни предмет 1. - 8
 8. Изборни предмет 2. - 8

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Архитектура рачунарских система - 8
 • Мултимедијалне и графичке апликације - 8

Изборни предмет 2.

 • ЕРП системи 8
 • Компјутерске графике  8

Трећа година 

 • Енглески језик 3 - 7
 • Операциона истрачивала - 8
 • Програмирање 2 - 7
 • Теорија система и информација - 8
 • Базе података - 7
 • Веб технологије - 7
 • Изборни предмет 1. - 8
 • Изборни предмет 2. - 8

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Интернет маркетинг - 8
 • Системи за подршку одлучивања - 8

Изборни предмет 2.

 • Управљање људским ресурсима  - 8
 • Управљање пројектима - 8

Четврта година

 • Вештачка интелигенција - 6
 • Енглески језик 4 - 5
 • Основе заштите информација  -7
 • Стручна пракса  - 3
 • Менаџмент информационих система - 6
 • Пројектовање информационих система - 7
 • Пословни информациони системи - 6
 • Изборни предмет 1. - 7
 • Изборни предмет 2. - 5

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Е-пословање - 7
 • Софтверско инжињерство - 7

Изборни предмет 2.

 • Интеракција-човек-рачунар - 5
 • Правне основе информационих система - 5