Факултет информационих технологија
Алфа БК Универзитет
Основне студије
 • вебсајтови
  факултета

Основне студије

Назив студијског програма: Информационо комуникационе технологије

Научна, стручна или уметничка област: Електротехничко и рачунарско инжењерство

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Акредитовани студијски програм Информационо комуникационе технологије  изводи се на Факултету информационих технологија. Структура и садржај програма су усклађени према стандардима Комисије за акредитацију и проверу квалитета и Националног Савета за високо образовање, као и према међународном стандарду и  Законом о високом образовању. 

Студијски програм основних академских студија Информационо комуникационе технологије траје четири године (8 семестара), припада пољу техничко-технолошких наука, а научна област је електротехничко и рачунарско инжењерство. Након завршетка студија стиче се звање првог степена основних академских студија дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства. Услов за стицање звања дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства  је да студент положи све предмете предвиђене програмом, сакупи укупно 240 ЕСПБ поена и одбрани завршни (дипломски) рад.

Сврха овог програма је опште образовање дипломираних инжењера електротехнике и рачунарства које омогућава способност за практичан рад на рачунарима у привреди у свим фазама и улогама током развоја софтвера у свим областима људског рада.

Циљеви студијског програма су:

 • упознавање са основним информатичким принципима, методама и техникама;
 • усвајање знања, метода и техника различитих програмских језика кроз структурирано, објектно-оријентисано, функционално и логичко програмирање
 • усвајање напредних знања о алгоритмима, оперативним системима, базама података и информационим системима, рачунарским мрежама и вештачкој интелигенцији;
 • оспособљавање за коришћење софрверских пакета за 3D моделирање и анимацију, обраду слике, монтажу и визуелне ефекте, веб дизајн, видео и мултимедију
 • упознавање електротехничких и комуникационих дисциплина;
 • припрема за успешну примену рачунарских техника у пракси.

Студијски програм Информационо комуникационе технологије је целовит и свеобухватан и усклађен је са више иностраних програма. Услови уписа и прелаза у наредну годину, као и стицања дипломе и начина студирања су усаглашени са акредитованим европским програмима. За реализацију студијског програма Информационо комуникационе технологије обезбеђено је наставно особље са потребним научним и стручним  квалификацијама.

ПРЕДМЕТИ

Назив предмета - ЕСПБ

Прва година 

 1. Енглески језик 1 - 5 ESPB
 2. Математика 1 - 7 ESPB
 3. Основи ИКТ - 7 ESPB
 4. Социологија  - 5 ESPB
 5. Математика 2 - 6 ESPB
 6. Основе информационих система - 7 ESPB
 7. Програмирање 1 - 6 ESPB
 8. Нумеричка математика - 6 ESPB
 9. Програмирање 2 - 6 ESPB
 10. Електроника за инорматичаре - 5 ESPB

Укупно: 60

Друга година 

 1. Алгоритми и структуре података - 7 ESPB
 2. Енглески језик 2 - 5 ESPB
 3. Сигнали и системи - 6 ESPB
 4. Архитектура рачунарских система - 6 ESPB
 5. Дискретна математика - 6 ESPB
 6. основи теелкомуникација - 5 ESPB
 7. Операциона истраживања - 4 ESPB
 8. Објектно оријентисано програмирање - 5 ESPB
 9. Изборни предмет 1. - 8 ESPB
 10. Изборни предмет 2. - 8 ESPB

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Компјутерска графика - 8 ESPB
 • ЕРП системи - 8 ESPB

Изборни предмет 2.

 • Моделирање и симулација - 8 ESPB
 • Интеракција човек-рачунар - 8 ESPB

Трећа година 

 1. Енглески језик 3 - 5 ESPB
 2. Оперативни системи - 6 ESPB
 3. Вероватноћа и статистика - 5 ESPB
 4. Рачунарске мреже - 6 ESPB
 5. Базе података - 6 ESPB
 6. Програмирање на Веб-у - 6 ESPB
 7. Мултимедијални комуникациони системи - 5 ESPB
 8. Софтверско инжењерство - 5 ESPB
 9. Изборни предмет 1. - 8 ESPB
 10. Изборни предмет 2. - 8 ESPB

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Интернет маркетинг - 8 ESPB
 • Менаџмент квалитетом- 8 ESPB

Изборни предмет 2.

 • Софтверско управљање пројектима  - 8 ESPB
 • Системи за подршку одлучивању - 8 ESPB

Четврта година

 1. Вештачка интелигенција - 6 ESPB
 2. Енглески језик 4 - 5 ESPB
 3. Безбедност рачунарских система - 7 ESPB
 4. Стручна пракса  - 2 ESPB
 5. Теорија информација и кодовање - 6 ESPB
 6. Пројектовање информационих система - 8 ESPB
 7. Изборни предмет 1. - 9 ESPB
 8. Изборни предмет 2. - 5 ESPB

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Дигитална обрада сигнала - 9 ESPB
 • Менаџмент информациони системи - 9 ESPB

Изборни предмет 2.

 • Маркетинг информациони системи - 5 ESPB
 • Статистичка теорија телекомуникација - 5 ESPB

Књига наставника

Преузмите књигу наставника програма ОАС Рачунарске науке

Књига предмета

Преузмите књигу предмета за програм ОАС Информационо-комуникационе технологије